Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
 stichting Weeskinderen in Rwanda
Start | Projecten | Donaties           De stichting | Werkgroep | De Derde Kamer | Contact | ANBI

Donaties aan Stichting Weeskinderen in Rwanda

U kunt de stichting financieel ondersteunen bij de lopende projecten en met kleinere giften zoals:

€1,-  20 tabletten paracetamol om de koorts en pijn te remmen (Paracetamol kost in Rwanda €2,- per tablet en is voor nagenoeg iedereen onbetaalbaar)
€10,-

Klamboe, zodat men beschermd is tegen de malaria-mug.

€1,-

Jerrycan om schoon drinkwater te halen

€2,-

Plastic gieter voor in de groentetuin

€2,-

Een paar plastic slippers

€3,-

Een pakketje verplichte schoolmaterialen voor 1 kind: twee schriften, balpen, potlood en gum.

€7,-

Een verplicht schooluniform voor een kind dat naar de basisschool gaat; zonder schooluniform mag een kind officieel niet naar school.

€25,-

Een schoolbank met tafel voor 4 kinderen

€10,-

Het boek "Gezond leven - deel 1”  van het project ‘Eet en leef gezond’ in Rwandese taal met de begrippen schoon water, hygiëne, gevarieerd eten) met een cursus voor een lokale voorlichter.

€10,-  

De boeken "Gezond leven - deel 1, 2 en 3 " van het project ‘Eet en leef gezond’ (bereiden en koken van gezonde maaltijden) met een cursus voor een lokale voorlichter

€35,-

Een geit met een emmer, beker, jerrycan en pannen.


Wij zijn erkend door de belastingdienst als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat donateurs hun giften van de belasting geheel of gedeeltelijk kunnen aftrekken als aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar de schenking moet minimaal Ä60,- bedragen. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner hebt, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.
Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er dus wanneer men:

  • meer dan 1% van het drempel jaarinkomen schenkt en
  • meer dan Ä60,- schenkt en
  • ten hoogste 10% van het bruto jaarinkomen schenkt.

Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker, aan een ANBI of vereniging; dus maandelijkse of jaarlijkse vaste bedragen.
De periodieke giften zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien daarvoor een notariŽle akte is opgemaakt met daarin de verplichting om de schenkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel
Met een periodiek notariŽle schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52%, van de jaarlijkse uitkering (gift) terug. U zou er dan voor kunnen kiezen om dat belastingvoordeel ten gunste te laten komen voor onze stichting.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek
(bron: www.belastingdienst.nl)

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of een vereniging;
  • U dient de schenking vast te leggen in een notariŽle akte;
  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;
  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;
  • U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.

Meer informatie over ANBI is te vinden op website van de belastingdienst.


Stichting Weeskinderen in Rwanda

Contactpersoon: Ria van de Ven - Gijsbers
Willibrorduslaan 34, 5521 KC Eersel - Nederland
tel. nummer: 0497 - 51 53 94
e-mail: info@weeskindereninrwanda.nl
internet: www.weeskindereninrwanda.nl
ABN-AMRO Eersel: 53.80.44.160
IBAN nummer: NL58ABNA0538044160 
(BIC/Swift-code: ABNANL2A)

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17128822 
De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN 8095 58 531).Copyright ©2004-2019 stichting Weeskinderen in Rwanda, Willibrorduslaan 34 Eersel Nederland www.weeskindereninrwanda.eu K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822, NL58 ABNA 0538 0441 60 te Eersel