Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
 stichting Weeskinderen in Rwanda
Start | Projecten | Donaties           De stichting | Werkgroep | De Derde Kamer | Contact | ANBI

Filmfragmenten


Introductie: hulpverlening kan eenvoudig
Na de Rwandese genocide in 1994 werden 80.000 kinderen plotseling wees. De primaire levensbehoefte van deze wezen kwamen onmiddelijk in gevaar en hulpverlening was broodnodig.

Bekijk fragment


Aanleiding en ontstaan van de hulpverlening
Na de niertransplantatie van haar jongste zoon in 1998, wilde Ria zich definitief inzetten voor de kansarme weeskinderen en weduwen in Rwanda, gesitueerd in centraal Afrika.

Bekijk fragment


De stichting en de Rwandese contactpersonen
Belangrijkste contactpersoon in Rwanda is abbé (pastoor) Prosper Ntiyamira. Dagelijks volgt en begeleidt Prosper de projecten in de heuvels van Rwanda.
In de benelux is priester Jean Baptiste Bugingo onze contactpersoon namens het bisdom Nyundo in Rwanda.

Bekijk fragment


Weeshuis Noël
De hulpverlening voor Rwanda begon bij het weeshuis Noël. Na de genocide in 1994 groeide het aantal weeskinderen van 50 naar momenteel meer dan 600. Elke dag zetten de verzorgsters zich in om het grote aantal wezen te verzorgen.

Bekijk fragment


Het geitenproject
Een goed voorbeeld dat hulpverlening eenvoudig kan is het geitenproject. Het principe van dit project is inmiddels mondiaal zeer effectief.

Bekijk fragment


Groenten en zaden
Gevarieerde groenten vormen de basis voor een goede gezondheid

Bekijk fragment


Aanleg zuiver drinkwater
Zuiver water is de allereerste levensbehoefte en is van levensbelang voor iedereen. Door het aanleggen van watervoorzieningen samen met de lokale bevolking wordt zuiver water voor meer en meer Rwandezen toegankelijk.

Bekijk fragment


Meelmolen
Door het fijnmalen van maïs, soja, bonen en maniok verbeteren de voedingsgewoonten van de lokale bevolking. De vrouwen maken pap en bakken brood.

Bekijk fragment


Kleine opslagplaats en winkeltje
Als de oogst goed is wordt het opgeslagen in de opslagplaats om te gebruiken in mindere goede tijden. In het aangrenzende winkeltje worden kleine hoeveelheden groenten verkocht.

Bekijk fragment


Kleine landbouw en tuingereedschappen
Om de kleine veldjes te bewerken zijn er eenvoudige tuingereedschappen nodig. Deze tuingereedschappen worden centraal ingekocht en vervolgens verdeeld onder toezicht van vertegenwoordigers van de stichting.

Bekijk fragment


De eenvoudige naaiateliers
Vrouwen en meisjes komen bij elkaar. Zij naaien, breien, borduren, haken, zingen en praten met elkaar. Een positief sociaal gebeuren dat goed voor hun ontwikkeling is.

Bekijk fragment


Onderwijs en schoolmaterialen
Onderwijs is belangrijk. Het bemoedigt een kind en het geeft hem/haar zelfvertrouwen. De vorming en goede kennis van een kind draagt bij aan een goede toekomst.

Bekijk fragment


Straatkinderen in Kibuye
De straatkinderen in Kibuye hebben zich verenigd. Zij zorgen voor elkaar en volgen onderwijs. Acht van hen zijn inmiddels timmerman geworden en werken in een kleine timmerwerkplaats.

Bekijk fragment


Ziekenhuis en apotheek
In de ziekenhuizen is een groot tekort aan alles. Malaria is volksziekte nummer één in Rwanda. Arinate is een kuur van 6 tabletten, kosten 3 euro, en daar wordt een kind beter van.

Bekijk fragment


De jongeren
Jongeren zijn de toekomst van Rwanda. Zeventig procent van de bevolking in Rwanda is onder de vijftien jaar.

Bekijk fragment


Samenvatting van de hulpverlening
Er is veel gedaan in de afgelopen 10 jaar. De weduwen en wezen doen het goed met hun geiten, groenten en andere projecten. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Bekijk fragment


Toekomst
Iedere dag sterven er nog kinderen van de honger in Rwanda, hulp blijft dus nodig. Samen met u en de lokale bevolking werken we naar een betere toekomst voor de kansarme kinderen en weduwen in Rwanda met de bewezen formule: „Hulpverlening kan eenvoudig!"

Bekijk fragment
Copyright ©2004-2019 stichting Weeskinderen in Rwanda, Willibrorduslaan 34 Eersel Nederland www.weeskindereninrwanda.eu K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822, NL58 ABNA 0538 0441 60 te Eersel